Eduardo Rellero – Argentienë

Work: Arnhem 2019

Eduardo Rellero gemaakt voor het publiek om te communiceren met hen, hebben
reis de wereld rond; van New York tot Rome, via Mexico en
Tokio. Na het wagen aan verschillende universitaire carrières
die van nature vertrokken, alle gerijpt op de 3e
jaar, besloot hij het geheim van de nacht te onderzoeken om vlekken te maken
muren. In die tijd kende ik de graffiticultuur niet, maar
tekenen was iets instinctiefs; het ging erom scherp te zijn, spot en brutaal.
In 1990 verhuisde hij naar Rome, waar rusteloos en aangetrokken werd door wat hij liefhad,
hij vond zijn idolen uit de kindertijd: de platen van die boeken van
Kunst van de bibliotheek van zijn huis, maar ze leefden !, de werken van
Tintoretto, Caravaggio, Veronesse … ze hebben hem voor altijd pijn gedaan ..
Hij benaderde de straatschilders van Rome, de madonnari,
conform die groep vrienden, schilders wiens levenswijze er is
minder leek op wat eens het kunstenaarsleven werd genoemd. Hij heeft altijd
voelde een zekere ontevredenheid met de officiële culturele kanalen, voor hun
esthetiek, meestal verloren en leeg, en zijn interesse in stedelijke kunst
Het groeide tijdens zijn Italiaanse reis.
Die periode van avonturen en studies liep ten einde en in 1996 besloot hij
verhuizen naar Spanje. Na een tijdje meer formaten te hebben hervat
traditioneel, al snel de mogelijkheid om te profiteren van bepaalde
kennis verworven tijdens zijn fase van academische vorming.